0

Strong Enough

You must
You must think I'm strong
To give me what I'm going through

Well, forgive me
Forgive me if I'm wrong
But this looks like more than I can do
On my own

I know I'm not strong enough to be
everything that I'm supposed to be
I give up
I'm not strong enough
Hands of mercy won't you cover me
Lord right now I'm asking you to be
Strong enough
Strong enough
For the both of us

Well, maybe
Maybe that's the point
To reach the point of giving up
Cause when I'm finally
Finally at rock bottom
Well, that's when I start looking up
And reaching out

I know I'm not strong enough to be
Everything that I'm supposed to be
I give up
I'm not strong enough
Hands of mercy won't you cover me
Lord right now I'm asking you to be
Strong enough
Strong enough

Cause I'm broken
Down to nothing
But I'm still holding on to the one thing
You are God
and you are strong
When I am weak

I can do all things
Through Christ who gives me strength
And I don't have to be
Strong enough
Strong enough

I know I'm not strong enough to be
Everything that I'm supposed to be
I give up
I'm not strong enough
Hands of mercy won't you cover me
Lord right now I'm asking you to be
Strong enough
 
(Matthew West)
 
Foto: Moa Ardeby 
 
 
Det är ganska mycket nu. Mycket i mitt huvud, mycket på mina axlar. Upplever jag det som åtminstone. Jag har en kraftkälla, något som gör att jag orkar. Platsen där jag får vila, där jag får andas och hämta den energi jag behöver. Den finns hos Gud, och det är en sådan enorm trygghet. Han är min styrka, den som är stark när jag är svag och inte skulle orka mer om jag var ensam. Jag får kasta mina problem på Honom.
 
 
Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.
 
-- Första Petrusbrevet 5:6-7
Bara Jesus Frid Gud Jesus Nåd Stress Vardagstro Vila

Kommentera här: