0

Varför är kyrkovalet så viktigt?

Idag har jag röstat i mitt livs första val! Japp. KYRKOVALET. Jag är så glad att jag är medlem i Svenska kyrkan (och Korskyrkan) till skillnad från t ex mina föräldrar så jag kan vara med och påverka!! Svenska kyrkan gör mycket bra, jag arbetar ideellt i deras Internationella grupp här i Karlstad, men i stort är jag inte helt nöjd med kyrkan. Jag tycker att Jesus har placerats i skymundan, i stället är människan i centrum och det finns präster som inte ens tror på Gud. I mina ögon är det helt orimligt. Utan Jesus Kristus är kyrkan bara en torr organisation bland många andra som inte har något utöver det vanliga att erbjuda sökande människor. Kyrkans uppdrag är att göra Jesus känd och låta människor få uppleva det fantastiska livet med Honom! När det reduceras till att göra bra insatser i samhället förlorar kyrkan sin unika ställning. 
 
Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. 
 
Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.
 
-- Matteusevangeliet 5:13-16
 
Kyrkan ska sprida budskapet om Jesus, det är dess främsta uppgift! Jag röstade i kyrkovalet för att jag tycker att Svenska kyrkan behöver förändras. Jesus Kristus måste vara i centrum, alltid. Guds ord får inte kompromissas med för att passa in i samhället. Att behaga Gud ska alltid vara viktigare än att behaga människor.
 
Flera av er förstår nog att jag inte är helt nöjd med Svenska kyrkans syn på HBTQ+-frågor. Där tycker jag de har anpassat sig efter samhället i stället för att följa Bibeln. Alla är välkomna till kyrkan, absolut, men det betyder inte att vi ska uppmuntra dem till att fortsätta den livsstil de är vana vid. Att bli kristen handlar om att hela livet förändras, inte att man plötsligt har något trevligt vid sidan om vardagen. Det tror jag kyrkan måste stå fast vid!
 
Detta är mina anledningar till att rösta i kyrkovalet 2017. Och jag tycker alla ni som är 16 eller äldre och medlemmar i Svenska kyrkan ska göra detsamma!!

Kommentera här: