Jesus, Nepal & tankar från min vardag

När kulturen får bestämma i stället för Guds Ord
Det kristna bokförlaget Libris, som ägs av flera olika frikyrko-organisationer, har nyligen gett ut två böcker om homosexualitet. De två böckerna har skapat en del diskussion i frikyrkovärlden, inte för att vi inte behöver prata om sexualitet (det behöver vi verkligen!) men för att båda de här böckerna är positiva till utlevd homosexualitet. Det står nämligen inte exempelvis EFK för, min kyrkas organisation, som är en av ägarsamfunden. De viger bara par som består av en man och en kvinna, precis som de flesta frikyrkor. Libris kontaktade de här samfunden väldigt sent och de hade inte mycket att säga till om, vilket ledde till kritik mot bokförlaget.
 
Jag måste erkänna att jag inte har läst någon av de här böckerna, men jag har läst om dem och jag känner väl till en av författarna. Som ni förstår har jag alltså en del åsikter om perspektiven som presenteras. HÄR kan ni läsa en presentation av de två böckerna från Libris perspektiv. 
 
Image result for välkomna varandra 
 
Mina egna åsikter om homosexualitet har jag redan skrivit om, HÄR har ni det inlägget om ni mot förmodan missat det. Men idag tänkte jag hänvisa till en artikel av Olof Edsinger, en väldigt klok man. Han skriver så mycket som jag tycker är spot on! Vill ni läsa hela artikeln finns den HÄR. Jag kommer att citera mina favoritdelar. Följande är alltså Olof Edsingers ord, när han pratar om boken "Välkomna varandra", en antologi där olika författare skrivit om homosexualitet i kyrkan.
 

Antologin består av fjorton olika texter. Ideologiskt och teologiskt ”tyngre” texter varvas med personliga berättelser. Etablerade författare samsas med debutanter. Därmed är också sagt att texterna är av olika karaktär. I förordet sägs att alla författare inte ”delar varandras syn i varje detalj”. Några saker tycks dock vara gemensamma:

  • Det första är att man bejakar samkönade relationer inom kyrkans värld, och att samkönat sex inte är att betrakta som synd. Detta innebär också att de traditionella tolkningarna av Bibelns texter på temat tolkas om – om än på lite olika sätt.
  • Det andra är att alternativen är genomgående svartvita: antingen bejakar man homosexualitet fullt ut, eller så utestänger man homosexuella från församlingen. Någon mellanväg kan det inte vara tal om, eftersom sexuell avhållsamhet för det stora flertalet betraktas som otänkbart.
  • Det tredje är att teologin visserligen betraktas som förhandlingsbar, men att känslan och den personliga berättelsen generellt förs fram som ”sanning”. Om någon har upplevt något på ett visst sätt är det så – punkt.
/.../ 
 
För egen del hade jag dock önskat att författarna hade satt in homosexualiteten i sitt större bibelteologiska sammanhang. Jag hade önskat att man inte rakt av hade köpt vår tids syn på sexuell läggning som människans mest grundläggande identitetsmarkör, och jag hade önskat en reflektion kring hur attackerna på heteronormen har banat väg för vår tids queertänkande. Jag delar också många av Daniel Alms synpunkter i Dagen (1 november, inte minst om den obefintliga reflektionen kring celibat och/eller avhållsamhet som ett både självklart och viktigt alternativ – inte bara för homosexuella, utan för många heterosexuella.
 
 
Jag känner igen det här så väl från de otaliga diskussioner jag haft på instagram och bloggar om homosexualitet och även abort. Om man inte tror att samkönade sexuella relationer är Guds vilja för Hans barn stämplas man som homofob. Att säga att sex är för gifta heterosexuella par anses hjärtlöst, även om man själv är inräknad bland de som får leva i avhållsamhet. Och att upplevelser och känslor presenteras som sanning. Så tydligt! Även när man diskuterar med människor som kallar sig kristna kommer de med argument som "det är självklart att..." och "jag upplevde aldrig att...". Guds vilja och Guds ord nämns inte, det viktigaste är den personliga erfarenheten. Jag blir så ledsen av det! Människan i centrum i stället för Gud- det är det som är synd. 
 
Edsinger skriver också att han hade önskat "att man inte rakt av hade köpt vår tids syn på sexuell läggning som människans mest grundläggande identitetsmarkör". Åh vad jag håller med!! Jag tror det är ett enormt problem som gör att kristna med den traditionella synen på äktenskapet blir så otroligt missförstådda. Vi tänker inte att ens sexualitet är det som definierar vem man är! Vi alla har olika positiva och negativa egenskaper, men vi låter inte vad som helst definiera oss. Min identitet sitter inte i att jag är bra på språk, att jag lätt blir kär eller att jag ofta säger saker utan att tänka. Min identitet är att jag är Guds älskade dotter. Med det tänket kan folk attackera mitt beteende eller min livsstil utan att jag känner att mitt värde kränks- för det finns kvar oavsett. När jag säger att jag inte tror att homosexualitet är Guds vilja säger jag inte att jag hatar alla homosexuella, lika lite som jag hatar alla som svär bara för att jag tror att det är dumt och onödigt att svära. Men det är svårt att förstå för många.
 
Det här blev kanske mest osammanhängande tankar. Det jag vill säga är att jag verkligen önskar att vi kunde hålla Bibeln i centrum i stället för att lita på våra känslor, och inte låta vår sexualitet definiera oss som personer. Vi är så mycket mer än det!
 
 
 
.

Väldigt sant!

Lisa

Hej!
Jag ser att du tänker mycket på de här sakerna. Och det är ju bra! Vi behöver fler och mer samtal om kristendom och hbtq. Men jag önskar verkligen att människor ska läsa boken innan de/ni tycker saker om den och recenserar den! Gör gärna det - det tar inte många timmar :)

Svar: Hej! I det här inlägget var jag tydlig med att jag inte hade läst boken och jag citerade en annan författares recension- Olof Edsinger, som har läst boken. Men du har absolut en poäng! Jag har nu lånat e-boken och ska läsa den för att få en tydligare bild av vad den säger och kunna utvärdera den själv på ett mer rättvist sätt. Jag har börjat med att läsa ditt kapitel och jag ser verkligen det perspektivet du lyfter fram, men min grundsyn på sexualitet verkar ändå skilja sig från din vilket gör att jag inte kan hålla med om allt. Men att möta andras perspektiv är jätteviktigt så jag ska fortsätta att läsa hela boken!
Jesus, Nepal, adoption & tankar från min vardag

Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress