0

ALLT.

Jesus har gjort allt
Priset är betalt
Han lossat mig från syndens band
Han gjort mig vit som snö
 
För endast utav nåd
har jag frälsningen till skänks
Jag blev tvättad i det blod
som flöt fram från korsets stam
Jesus har gjort allt
Priset är betalt
Han lossat mig från syndens band
Han gjort mig vit som snö
 
Prisa Han som tog vår skuld
och gav oss liv på nytt igen! 
 
(Johan Sundqvist)
 
 
Jesus har gjort allt. Det är nog de mest underbara orden jag vet. De får mig att inse att jag kan släppa all prestation och alla krav och bara andas ut och vila i det Jesus Kristus gjort för mig. Hans död på korset, Hans perfekta offer. I det här inlägget kan ni läsa om min kristna tro. Där skrev jag bland annat ett litet vittnesbörd från när jag kom ut ur min senaste depression och jag upplevde att Gud påminde mig om just de här fyra orden. Det handlar inte om mig, det handlar bara om Jesus. Halleluja!!
 
Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta! Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig.
 
-- Efesierbrevet 2:4-20
 
 
Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och Herrens vilja ska ha framgång genom hans hand. Genom den möda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och han bär deras skulder. Därför ska jag ge honom de många som hans del, och de starka ska han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytare, han som bar de mångas synd och gick in i överträdarnas ställe.
 
-- Jesaja 53:10-12
(Ur en fantastisk profetia om Jesus långt innan Han föddes!)
 
 
Tack Jesus för att DU har gjort ALLT!