Jesus, Nepal, adoption & tankar från min vardag

Varför finns ondskan?
Jag kör på med svar till frågestunden, det här blir det näst sista inlägget om ingen ställer nån mer fråga (det kan man göra här).
 
Vad tänker du om att gud låter det finnas så mycket ont på jorden fast han älskar oss?
 
Ah, det klassiska Teodicéproblemet. En fråga som jag faktiskt tycker är ganska lätt att svara på även om alla inte är nöjda med den förklaringen.

Såhär tänker jag: ondska kommer INTE från Gud. Gud är helt och hållet god. Ondska kommer från djävulen, som var en ängel men valde att gå sin egen väg och revoltera mot Gud. I den välkända skapelseberättelsen, oavsett om man tolkar den bokstavligt eller symboliskt, lurar djävulen (ormen) Adam och Eva att följa honom och göra uppror mot Gud. Äta av det enda trädet Gud bad dem att inte äta från. De hade en hel trädgård fyllt med träd med underbara frukter men de valde det enda Gud hade varnat dem för. Där och då kom ondskan in i människan för all framtid. Även vi som inte är terrorister eller våldtäktsmän känner ondskan inom oss. Vi får lust att snacka skit, ljuga eller slå till våra jobbiga småsyskon. I världen är ondskan uppenbar. Krig, svält, orättvisor, massmord, sexuella ofredanden, barn som är slavar. Vi får inte ihop den här sjuka världen med en allsmäktig Gud som är god. Men Han gav oss fri vilja och när vi väljer att gå djävulens väg respekterar Han det även om det smärtar Honom. Tänk en förälder som sätter gränser för sin tonåring. Om han eller hon struntar i de gränserna kan föräldrarna inte låsa in barnet på sitt rum och tvinga det att lyda. De låter sitt barn leva sitt liv som den vill även om det krossar deras hjärtan. Jag tror det är likadant med Gud. Han vill att vi ska välja Honom av fri vilja, komma springande mot Hans famn i stället för att motvilligt och suckande följa Hans bud. En annan bild för de som tänker att Gud straffar alla som inte lyder Honom är en förälder som säger åt sitt lilla barn att inte springa ut på bilvägen. Om barnet ändå gör det och en bil kommer, är det föräldrarna som straffar barnet för att det inte lydde dem? Nej, det är helt enkelt konsekvensen av barnets handlingar. På samma sätt blir det för oss när vi inte lyssnar på Gud. 

Även om ondskan fyller världen är Gud fortfarande så mycket starkare än djävulen och en dag kommer Han ställa allt till rätta igen. De som älskar Honom kommer att få leva med Honom i evighet, långt bort från djävulen och all hans ondska. De som följt djävulen och inte vill vara nära Gud kommer bli utlämnade åt honom och sig själva och leva utan Gud, kärlek och godhet. Gud tvingar ingen att komma till himlen, det är vårt val. Han gjorde en väg för oss genom Jesu död på korset och vi är fria att ta den eller gå åt andra hållet. 
 
Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat. Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns. Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse sådan som Adams, han som är en förebild till den som skulle komma. Dock är det inte med nåden som med syndafallet. Ty om de många har dött genom en endas fall, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Inte heller kom gåvan som följd av en endas synd. Domen kom genom en enda och drog med sig fördömelse. Den fria gåvan däremot kom efter mångas överträdelser och ledde till ett frikännande. Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ende, hur mycket mer skall då inte de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus. Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer, för att, liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten, som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre.
-- Romarbrevet 5:12-21
 
Lite svårt att förstå men det som menas är att genom Adams synd kom ondskan in i alla människor och fick makt i världen. Genom Jesu död segrade kärleken sedan och alla som tar emot Honom får Hans godhet och Gud accepterar oss.
 
Men han är barmhärtig och förlåter missgärning, han vill inte förgöra. Många gånger höll han tillbaka sin vredeoch lät inte hela sin vredesglöd bryta fram.
-- Psaltaren 78:38
 
Gud är god! Det är jag övertygad om. Jag tror att Han sörjer över vår trasiga värld och längtar efter att göra slut på ondskan i vår värld. Det är min tro! Har ni följfrågor är det bara att ställa dem!
 
 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress